בס"ד
Daf Yomi Shiur by Simon Wolf
Join List

Masechet Gittin
DateDaf 
Sun 03/13/16 Gittin Daf 2  
Sat 03/12/16 Gittin Daf 1