דף היומי של שמעון וולף - מסכת מנחות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מנחות
תאריךדף 
יום ראשון 12/08/2018 הקדמה למסכת מנחות מנחות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/08/2018 מנחות דף ג  
יום שלישי 14/08/2018 מנחות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/08/2018 מנחות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/08/2018 מנחות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/08/2018 מנחות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/08/2018 מנחות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/08/2018 מנחות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/08/2018 מנחות דף י  
יום שלישי 21/08/2018 מנחות דף יא  
יום רביעי 22/08/2018 מנחות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/08/2018 מנחות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/08/2018 מנחות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/08/2018 מנחות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/08/2018 מנחות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/08/2018 מנחות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/08/2018 פסוקים למנחות מנחות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/08/2018 ציורים למזבח בצפון מנחות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/08/2018 שקיעת החמה ע"פ רבינו תם מנחות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/08/2018 תרשימי סיכום לסוגית מלח מנחות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/09/2018 מנחות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/09/2018 מנחות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/09/2018 מנחות דף כד  
יום שלישי 04/09/2018 מנחות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/09/2018 מנחות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/09/2018 קשר לולב והידור מצוה מנחות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/09/2018 תרשים וציורים של המנורה מנחות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/09/2018 מנחות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/09/2018 שמונה פסוקים אחרונים בתורה מנחות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/09/2018 מנחות דף לא  
יום שלישי 11/09/2018 מנחות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/09/2018 מנחות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/09/2018 ציורים ומקורות לתפילין של רש"י ור"ת מנחות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/09/2018 מנחות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/09/2018 קשירת תפילין מנחות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/09/2018 ציורים ומקורות על מקום הנחת תפילין מנחות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/09/2018 איך קושרים תכלת מנחות דף לח  
יום שלישי 18/09/2018 מנחות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/09/2018 כסות לילה וציצית מנחות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/09/2018 מנחות דף מא  
יום ששי 21/09/2018 מנחות דף מב  
יום שבת 22/09/2018 מנחות דף מג  
יום ראשון 23/09/2018 מנחות דף מד  
יום שני 24/09/2018 מנחות דף מה  
יום שלישי 25/09/2018 מנחות דף מו  
יום רביעי 26/09/2018 מנחות דף מז  
יום חמישי 27/09/2018 מנחות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/09/2018 מנחות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/09/2018 מנחות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/09/2018 מנחות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/10/2018 מנחות דף נב  
יום שלישי 02/10/2018 מצות ומנחות לשמה\שמורות
אשר קידש ידיד מבטן
מנחות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/10/2018 מי פירות אין מחמיצין ומצה עשירה מנחות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/10/2018 מצות ומנחות לשמה\שמורות מנחות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/10/2018 מנחות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/10/2018 מי פירות אין מחמיצין ומצה עשירה מנחות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/10/2018 דעת ראשונים על לאו שבכללות מנחות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/10/2018 מנחות דף נט  
יום שלישי 09/10/2018 מנחות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/10/2018 מנחות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/10/2018 איך מנענעים את הלולב מנחות דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/10/2018 מנחות דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/10/2018 הורקנוס ואריסטובלוס מנחות דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/10/2018 ספירת העומר (יחיד נגד ב"ד ושומע כעונה) מנחות דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/10/2018 ספירת העומר (דאורייתא\דרבנן, דילוג יום) מנחות דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/10/2018 מנחות דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/10/2018 איסור חדש בחו"ל מנחות דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/10/2018 מנחות דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/10/2018 מנחות דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/10/2018 פירוש כורכין את השמע מנחות דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/10/2018 קצירת וספירת העומר ביום מנחות דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/10/2018 מנחות דף עג  
יום שלישי 23/10/2018 מנחות דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/10/2018 אפיית מנחות, אות היווני "כי" וחביצה מנחות דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/10/2018 מנחות דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/10/2018 תרשים וטבלאות למידות לחמי תודה מנחות דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/10/2018 מנחות דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/10/2018 מנחות דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/10/2018 מנחות דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/10/2018 מנחות דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/10/2018 מנחות דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/11/2018 מנחות דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/11/2018 איסור חדש בחו"ל מנחות דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/11/2018 מנחות דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/11/2018 קידוש על מיץ ענבים מנחות דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/11/2018 מנחות דף פז  
יום שלישי 06/11/2018 מנחות דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/11/2018 מנחות דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/11/2018 מנחות דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/11/2018 מנחות דף צא  
יום שבת 10/11/2018 מנחות דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/11/2018 מנחות דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/11/2018 מנחות דף צד  
יום שלישי 13/11/2018 מנחות דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/11/2018 תרשים וציורים של השלחן ולחם הפנים מנחות דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/11/2018 תרשים וציורים לאמות הכלים מנחות דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/11/2018 מנחות דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/11/2018 תרשים וציורים לעריכת השלחן
מצות תלמוד תורה
מנחות דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/11/2018 מנחות דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/11/2018 מנחות דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/11/2018 מנחות דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/11/2018 מנחות דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/11/2018 מנחות דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/11/2018 תרשים לסוגית נזיר, םפק טמא ומצורע מנחות דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/11/2018 מנחות דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/11/2018 תרשים לנסכים ובהמות לקרבנות (תמונות ג"כ!) מנחות דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/11/2018 מנחות דף קח  
יום שלישי 27/11/2018 האם כהן מומר בעל תשובה יכול לישא כפים? מנחות דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/11/2018 קרבן ותפילה מנחות דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"