דף היומי של שמעון וולף - מסכת שבועות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת שבועות
תאריךדף 
יום חמישי 30/11/2017 פסוקים שבועות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/12/2017 גלוח ע"י מספריים ותער שבועות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/12/2017 עיקרים לדרשות התורה שבועות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/12/2017 שבועות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/12/2017 שבועות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/12/2017 שבועות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/12/2017 שבועות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/12/2017 שבועות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/12/2017 שבועות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/12/2017 שבועות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/12/2017 שבועות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/12/2017 שבועות דף יג  
יום שלישי 12/12/2017 שבועות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/12/2017 שבועות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/12/2017 שבועות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/12/2017 שבועות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/12/2017 סוגיות הבדלה, ווסתות ומתעסק שבועות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/12/2017 שבועה בלשון נדר שבועות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/12/2017 שבועות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/12/2017 שבועות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/12/2017 שבועות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/12/2017 שבועות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/12/2017 שבועות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/12/2017 שבועות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/12/2017 שבועות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/12/2017 שבועות דף כז  
יום שלישי 26/12/2017 טבלא למחלוקת ראשונים שבועות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/12/2017 שבועות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/12/2017 דעת ר' שלמה זלמן באשת חבר שבועות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/12/2017 שבועות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/12/2017 שבועות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/12/2017 שבועות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/01/2018 שבועות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/01/2018 שבועות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/01/2018 שבועות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/01/2018 שבועות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/01/2018 ארור של רב נטרונאי שבועות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/01/2018 ובשמו תשבע שבועות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/01/2018 סוגיות עד אחד ושבועת היסט שבועות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/01/2018 שבועות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/01/2018 סוגיות טענת קטן ופושע שבועות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/01/2018 שבועות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/01/2018 רבינו תם על היחס בין זהב לכסף שבועות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/01/2018 שבועות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/01/2018 טבלא: מתי הקונה נאמן שבועות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/01/2018 שבועות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/01/2018 שבועות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/01/2018 שבועות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"