דף היומי של שמעון וולף - מסכת זבחים
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת זבחים
תאריךדף 
יום ראשון 15/04/2018 הקדמה לקדשים וזבחים זבחים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/04/2018 זבחים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/04/2018 זבחים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/04/2018 זבחים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/04/2018 זבחים דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/04/2018 זבחים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/04/2018 זבחים דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/04/2018 זבחים דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/04/2018 זבחים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/04/2018 זבחים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/04/2018 זבחים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/04/2018 זבחים דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/04/2018 תרשים להולכה לדעת ר' שמעון זבחים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/04/2018 זבחים דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/04/2018 זבחים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/04/2018 זבחים דף יז  
יום שלישי 01/05/2018 ציצית: כסות לילה וה' כנפות זבחים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/05/2018 האם משה היה כהן? זבחים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/05/2018 צפון המזבח זבחים דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/05/2018 תרשים לסוגית מי כיור זבחים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/05/2018 זבחים דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/05/2018 זבחים דף כג  
יום שני 07/05/2018 זבחים דף כד  
יום שלישי 08/05/2018 זבחים דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/05/2018 זבחים דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/05/2018 זבחים דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/05/2018 זבחים דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/05/2018 זבחים דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/05/2018 זבחים דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/05/2018 זבחים דף לא  
יום שלישי 15/05/2018 תרשים לביאה במקצת זבחים דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/05/2018 ר' יוחנן וריש לקיש זבחים דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/05/2018 זבחים דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/05/2018 זבחים דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/05/2018 זבחים דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/05/2018 זבחים דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/05/2018 זבחים דף לח  
יום שלישי 22/05/2018 תרשים ופסוקים לועשה לפר זבחים דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/05/2018 תרשים וביאורים לקל וחומר
תרשים ופסוקים לועשה לפר
זבחים דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/05/2018 תרשים וביאורים לקל וחומר זבחים דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/05/2018 זבחים דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/05/2018 זבחים דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/05/2018 פסוקים זבחים דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/05/2018 זבחים דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/05/2018 זבחים דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/05/2018 זבחים דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/05/2018 פסוקים זבחים דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/06/2018 זבחים דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/06/2018 תרשים ללימודים זבחים דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/06/2018 זבחים דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/06/2018 זבחים דף נב  
יום שלישי 05/06/2018 תרשים וציורים ליסוד דרומי זבחים דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/06/2018 תרשים וציורים למזבח החיצון זבחים דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/06/2018 תרשים וציורים ללפני פתח אוהל מועד זבחים דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/06/2018 שקיעת החמה ע"פ שיטת רבינו תם זבחים דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/06/2018 תרשים לסיכום פרק איזהו מקומן זבחים דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/06/2018 ציורים למקום המזבח זבחים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/06/2018 ציורים למקום המזבח ביחס לכיור
סיכום לשיטות מיקום המזבח
זבחים דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/06/2018 קדושת הארץ והמקדש זבחים דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/06/2018 זבחים דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/06/2018 ציורים וביאורים למזבח הנחושת והכבשים זבחים דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/06/2018 זבחים דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/06/2018 ציורים וביאורים לבית הדשן והכבשים הקטנים זבחים דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/06/2018 זבחים דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/06/2018 זבחים דף סו  
יום שלישי 19/06/2018 ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים זבחים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/06/2018 ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים זבחים דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/06/2018 סיכום סוגית נבילת העוף זבחים דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/06/2018 סיכום סוגית נבילת העוף זבחים דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/06/2018 זבחים דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/06/2018 זבחים דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/06/2018 זבחים דף עג  
יום שלישי 26/06/2018 זבחים דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/06/2018 זבחים דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/06/2018 זבחים דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/06/2018 זבחים דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/06/2018 זבחים דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/07/2018 מצות כורך זבחים דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/07/2018 זבחים דף פ  
יום שלישי 03/07/2018 זבחים דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/07/2018 זבחים דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/07/2018 טבלאת סיכום למזבח מקדש זבחים דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/07/2018 זבחים דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/07/2018 זבחים דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/07/2018 זבחים דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/07/2018 זבחים דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/07/2018 זבחים דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/07/2018 זבחים דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/07/2018 זבחים דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/07/2018 מקורות לפסיק רישיה דלא ניחיה ליה זבחים דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/07/2018 זבחים דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/07/2018 זבחים דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/07/2018 זבחים דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/07/2018 זבחים דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/07/2018 זבחים דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/07/2018 מצות אכילת קדשים ועוד זבחים דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/07/2018 זבחים דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/07/2018 זבחים דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/07/2018 אונן נגד אבל ותרשים לסוגיא זבחים דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/07/2018 זבחים דף קא  
יום שלישי 24/07/2018 מינוי מלך שלא משבט יהודה זבחים דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/07/2018 זבחים דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/07/2018 זבחים דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/07/2018 זבחים דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/07/2018 דרשת פסוקים לפרק יג זבחים דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/07/2018 תרשים למחלוקת ר' עקיבא\ר' ישמעאל ורבא\עולא זבחים דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/07/2018 זבחים דף קח  
יום שלישי 31/07/2018 זבחים דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/08/2018 זבחים דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/08/2018 זבחים דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/08/2018 זבחים דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/08/2018 מקורות לסוגיות טומאת אוהל, הבל וצדקה זבחים דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/08/2018 זבחים דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/08/2018 זבחים דף קטו  
יום שלישי 07/08/2018 זבחים דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/08/2018 זבחים דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/08/2018 ציר זמן למשכן שילה ופסוקים זבחים דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/08/2018 זבחים דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/08/2018 זבחים דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"